Các điểm giao dịch của Viettel tại Huế

Bạn đang tìm Các điểm giao dịch của Viettel tại Huế để giao dịch liên quan đến các dịch vụ của mạng di động Viettel, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây để chọn được địa chỉ gần mình nhất.

 
Cửa hàng
STT Tên CH / ĐL Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại
1 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT 232 Đinh Tiên Hoàng 232 Đinh Tiên Hoàng - Phường Thuận Lộc -TP Huế, Thừa Thiên Huế Huế 546250098
2 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Hương Trà Số 45, đường CMT8, khu vực 9, Thị trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà Huế 546262022
3 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Phú Bài 310 Nguyễn Tất Thành ,Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Huế 546260178
4 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Phú Vang thôn 3 - Xã Vinh Thanh - Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế Huế 546263178
5 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Phong Điền Thôn Trạch Thượng 1 - Thị Trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền Huế 546268006 - 54627617
6 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Quảng Điền Thôn Khuông Phò - Thị Trấn Sịa - Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Huế 546267007
7 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Lăng Cô Khu vực 3 - TT Phú Lộc - Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Huế 546545198
8 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT Nam Đông Cụm 1 - khu vực 2 - Thị Trấn Khe Tre - Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế Huế 546275098 - 54654619
9 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT A Lưới Cụm 7 - KM91 -Thị Trấn A Lưới - Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế Huế 546550198 - 54627404
10 Điểm giao dịch của Viettel tại Huế - CHTT 45 Nguyễn Huệ 45 Nguyễn Huệ,Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế Huế 546250435